Moja Ciąża

Solinea Sp. z o.o.

Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn

+48 81 463 48 82
biuro@solinea.pl
www.solinea.pl

Solinea sp. z o.o. Elizówka 65 21-003 Ciecierzyn,
NIP: 7123284694 KRS: 0001038630, REGON: 061648660. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN